Lucrări

-       Intocmire de documentatie, proiectare si lucrari de mentenanta

-       Lucrări de foraje de monitorizare, de mediu, piezometre

-       Lucrări Foraje puturi.

-       Lucrări de stavilare , poteci , garduri fara structuri de rezistenta de beton

-       Investigatii video in foraje pentru depistarea problemelor in functionare

-       Servicii de instalare si montaj.

Fiecare proces de foraj este supravegheat de un specialist care ia în timp real toate deciziile necesare pentru o execuție completă și corectă a lucrărilor de foraj. Acesta include stabilirea litologiei (succesiunea stratelor), observarea prezenței acviferelor, analizarea granulometriei acestora, luarea deciziei de oprire a săpării, determinarea diametrului de lărgire/șablonare, evaluarea necesității măsurătorilor geofizice, stabilirea poziției filtrelor, determinarea lățimii fantelor acestora, poziționarea centrorilor, alegerea tipului/granulației pietrișului mărgăritar filtrant și calculul cantității necesare. Specialistul măsoară nivelul apei pentru a izola/cimenta la adâncimea dorită și coordonează toate operațiunile până la obținerea unei ape complet limpezi, efectuând măsurători de debit, denivelare, etc. În final, el întocmește fișa forajului și formulează recomandări pentru echipare și exploatare.

 

În mod obișnuit, în fiecare foraj se întâlnesc mai multe tipuri de sol, iar fiecare trebuie să fie săpat conform unui regim specific (rotire/apăsare/debit fluid de foraj). Atunci când se ajunge la stratul de apă, atenția asupra procesului de forare devine crucială. În scopuri științifice, geotehnice sau pentru calculul rezervelor de substanță minerală, se utilizează forajul cu șneck sau carotajul continuu.

 

Un foraj de monitorizare servește pentru a monitoriza calitățile chimice ale apei subterane. Proprietățile hidrologice, cantitatea și natura substanțelor din apă, precum și compoziția chimică sunt înregistrate pentru a evalua poluarea apei din adâncul pământului. Aceste foraje sunt similare celor pentru apa potabilă.

 

Comanda unui foraj de monitorizare poate indica două aspecte. În primul rând, arată responsabilitate și preocupare pentru poluarea apelor subterane. Aceste foraje sunt similare celor pentru apa potabilă, diferența principală fiind adâncimea la care sunt forate.

 

Forajele de monitorizare sunt esențiale în studiile de poluare a apelor subterane, funcționând ca orificii de observare. Acestea permit prelevarea periodică a probelor de apă, care sunt ulterior analizate în laborator. Analiza acestor mostre permite identificarea modificărilor în calitatea apei subterane și implementarea măsurilor de siguranță pentru prevenirea poluării.

 

Aceste foraje de monitorizare au un caracter periodic, ceea ce poate fi dedus din informațiile ulterioare. Termenul de piezometru este adesea utilizat în contextul forajelor de monitorizare, indicând un instrument pentru măsurarea gradului de comprimare a lichidelor și presiunii hidrostatice. Piezometrul servește ca mijloc de monitorizare a gradului de poluare al apelor subterane, exemplificând adaptarea termenilor tehnici în limbajul curent.


Whatsapp