REGULAMENT CONCURS

REGULAMENT CONCURS – MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE VERTO 50G519

16/07/2020-27/07/2020

 

Sectiunea I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) Organizatorul CONCURSULUI este UNIVERSAL-TOOLS DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Modul R2, Strada Orastiei Nr.10 Depozit D10, Cluj-Napoca 400398.

 (2) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a CONCURSULUI, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în CONCURS, numiţi în cele ce urmează “participanții”.

(3) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Campaniei, pe pagina https://universal-tools.ro , dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj privat pe pagină, prin email la adresa office@universal-tools.ro sau prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa Organizatorului, cu menţiunea: “Pentru Concursul Masina de gaurit cu percutie verto 50g519 – pagina universal-tools.ro Instagram”.

(4) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(5) Participarea la prezenta CONCURS nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata CONCURSULUI

(6) Prin înscrierea în CONCURS, participanții sunt de acord ca societatea UNIVERSAL-TOOLS DISTRIBUTION S.R.L. să proceseze datele lor personale în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la UNIVERSAL-TOOLS DISTRIBUTION S.R.L.

(7) Participantul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către UNIVERSAL-TOOLS DISTRIBUTION S.R.L sau prin e-mail la adresa office@universal-tools.ro 

(8) Prin înscrierea în CONCURS, participanții sunt de acord ca societatea UNIVERSAL-TOOLS DISTRIBUTION S.R.L  să utilizeze fotografiile și înregistrările (”imaginile”) postate de aceștia pe pagina Universal-Tools sau pe propria pagina de instagram,  pentru repostarea lor pe pagina sa de Instagram și/sau să le folosească în acțiuni de marketing.

(9) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet Universal-Tools Facebook.

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

(1) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și este organizat în perioada 15.07 – 28.07.2020.

(2) Premiul acordat în cadrul acestei campanii trebuie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai este datorat de către Organizator.

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

(2) Nu pot participa la această CONCURS angajaţii societăţii UNIVERSAL-TOOLS DISTRIBUTION S.R.L., precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la această CONCURS persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la CONCURS, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în CONCURS.

(5) Participarea la acest CONCURS presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

1.  Concursul se desfăşoară prin intermediul paginii oficiale Instagram Bioderma.

(2) Înscrierile în CONCURS se pot face pentru una din cele 3 etape  anuntate de organizator pe pagina de Instagram Universal-Tools.ro;

(3) Înscrierile în CONCURS se vor face în mod automat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:

a. Sa aprecieze pagina de Instagram Universal-Tools

b.Sa aprecieze postarea CONCURSULUI

c. Sa specifice printr-un comentariu/ comentarii multiple in ce scop ar folosi MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE VERTO

3. Înscrierile în CONCURS se vor face exclusiv în intervalul menționat şi doar la postarea cu mențiunea “Concurs” publicată de Administratorul paginii. La finalul perioadei menționate, nu se vor mai putea face înscrieri. Orice altă înscriere pe pagină, prin mesaj privat ori sub altă formă nu va fi luată în considerare.

(4) Pentru validare, persoana extrasa câștigătoare trebuie să trimită prin mesaj privat pe pagină sau pe email la office@universal-tools.ro următoarele date de identificare: nume și prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului (inclusiv cod poștal), numărul de telefon (pentru a putea fi contactate de către firma de curierat în vederea livrării).

(5) În cazul în care persoana extrasa câștigătoare nu va răspunde în termen de 7 zile calendaristice completând datele de identificare cu scopul expedierii PREMIULUI pus la dispoziție de administratorul paginii în anunțul cu centralizarea câștigătorilor sau trimiţând prin mesaj privat sau pe email la adresa office@universal-tools.ro , atunci se va extrage o rezervă care trebuie să trimită datele pentru validare în termenul menționat anterior şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(8) La fel se va proceda şi în cazul în care participantul nu poate fi validat pentru că nu întruneşte condiţiile de participare la CONCURS conform prezentului regulament.

(9) Expedierea premiului se va face de către Organizator in termen de maxim 30 de zile de la finalizarea fiecarei etape . Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(10) Persoana care nu trimite datele solicitate în termenul specificat în regulament pentru a fi validata sau cea care nu poate fi validata pentru că nu îndeplineste condiţiile prezentului regulament pierde premiul şi nu poate solicita compensarea acestuia sub nicio formă.

 

 

 

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS:

(1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în CONCURS acei participanţi care: NU respectă regulamentul şi regulile de înscriere în CONCURS, dar şi politica generală a companiei privind comunitatea de pe pagina Universal-Tools.ro Instagram.

(2) Nu se vor lua în considerare acele comentarii trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din CONCURS sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină.

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 6. PREMIUL:

(1) Expedierea premiului către persoana validata câștigătoare se va face exclusiv pe teritoriul României.

(2) Persoana validata câștigătoare în cadrul acestei campanii NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau de a-l schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de acestea conform intereselor sale.

(3) Pe durata CONCURSULUI, fiecare participant are dreptul să poată primi o singura data premiul cel mare.

(4) Valoarea totală estimativă a premiului acordat în prezentul CONCURS este de 170.20 lei (la aceasta se adaugă costul pentru expedierea prin curier).

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI:

(1) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul în care Organizatorul decide acest lucru, încetarea va deveni efectivă din momentul în care este anunţată.

(2) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Concursul. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a CONCURSULUI urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 8. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A PROGRAMULUI        

  • Programul poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Concursul.
  •   În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 8, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a programului urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul Regulament. 

 

Secţiunea 9. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

  • Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
  •  Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs.
  • În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

Secţiunea 10. RESPONSABILITATE    

  • Participarea la acest program implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
  •  Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu acest program.

Secţiunea 11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:         

  • Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil începând cu 25 mai 2018.
  •  Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Concurs. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Concurs vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) organizarea şi desfășurarea CONCURS şi acordarea premiului câştigătorului, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorului în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorului, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea CONCURSi şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanei vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata are dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorul îşi retrage consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în CONCURS nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea CONCURSi;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul CONCURS vor fi stocate pe toata durata acesteia și până la revocarea consimțământului cu mențiunea că datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: office@universal-tools.ro

Adresa de Corespondență: UNIVERSAL-TOOLS DISTRIBUTION S.R.L, Modul R2, Strada Orastiei Nr.10 Depozit D10, Cluj-Napoca 400398 România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Secţiunea 12. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul Regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la program trebuie să le îndeplineasca pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezentul program.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul Regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru participanţi.

(3) Eventualele contestaţii legate de derularea programului se vor putea trimite pe adresa Organizatorului până la data la care acest Regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(4) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers altfel, Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(5) După expirarea termenului de depunerea a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(6) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în maxim 30 de zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.

(7) Prin participarea la prezentul program, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul oficial al programului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând

drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program.

Comentarii

Nici un mesaj gasit

Mesaj nou